Blog Image

Muziekstraat

meestappen

meestappen Posted on Tue, December 13, 2016 13:56:41

Iedereen mag natuurlijk meestappen in de stoet tijdens de muziekstraat. Als je vrienden of kennisen hebt langs het traject van de stoet, kan je bovendien ook (een beetje) meespelen. Je zoekt vooraf één of ander geluidje of muziekje, bv. een bel of klokje, een kookpotdeksel, een speelgoedje, gsm tune… Zoek iets uniek! En tijdens de stoet laat je dit geluid horen, niet voortdurend maar enkel als je voorbij je eigen huis of dat van vrienden of kennissen komt. Je geluidje wel maar kort laten klinken zodat de muzikanten die in de huizen zitten hoorbaar blijven.
Kinderen kunnen dit ook doen, vooraf een speciaal geluidje zoeken, en tijdens de stoet dit dan laten klinken bij het huis van vriendjes of vriendinnetjes!

De muziekstraat met de stoet start om 15.00 (21 januari) aan de Zeemstraat 1. Het traject van de muziekstraat staat op deze pagina.muzikant in huis

muzikant in huis? Posted on Fri, December 09, 2016 11:48:25

Je kan ook meedoen aan de muziekstraat op zaterdagnamiddag 21 januari door een buurtmuzikant in je huis toe te laten en die tijdens de stoet door een open raam of deur te laten spelen.

Hierboven is het traject van de muziekstoet aangeduid met een rode lijn. Als je langs dit traject woont en je wil een muzikant toelaten in je huis, laat dan iets weten aan hans punt roels apestraat base punt be, of steek een briefje binnen bij Leen in de Zeemstraat 32.

In januari brengt Hans je in contact met een buurtmuzikant zodat jullie samen een muziekstijl en fragment kunnen kiezen dat gespeeld kan worden tijdens de muziekstoet.

De muziekstraat met de stoet start om 15.00 (21 januari) aan de Zeemstraat 1. Om 14.00 is er ook één doorloop of repetitie gepland. De gastmuzikant speelt maximum enkele minuten, dus het is maar voor een korte periode dat je je ramen of deuren hoeft te openen.meespelen

meespelen? Posted on Fri, December 09, 2016 11:07:55

Iedereen die een instrument speelt is welkom om mee te doen in de muziekstraat, je kiest zelf een kort fragment dat ongeveer een minuut duurt. Het mag om het even welk instrument of zang zijn, ook elektronische instrumenten kunnen.

Hans zal contact opnemen met alle deelnemende muzikanten om een overzicht te krijgen van het aantal, de plaats en het soort instrumenten. Daarna laat hij aan alle muzikanten in detail weten vanuit welk huis en wanneer ze spelen (voor, tijdens, of nadat de stoet met daarin de twee begeleidende instrumenten op straat gepaseerd is).

Momenteel (17 januari) doen er ongeveer 22 huizen en een dertigtal muzikanten mee. De stoet start om 15.00 en om 14.00 is er ook een doorloop (repetitie), probeer zeker 5 of 10 minuten voor dat uur in je (gast)huis te zijn. Na de doorloop (rond 14.30) komen alle muzikanten samen in de hangar van het Drumhuis en Kunstfabriek Zzmogh (Arenbergstraat 41-43, vlakbij het traject van de stoet) voor een korte bespreking en daarna beginnen we eraan!Muziekstraat 21 januari 2017

over muziekstraat Posted on Fri, December 09, 2016 10:55:33

Op zaterdagnamiddag 21 januari 2017 om 15.00 is er in de Biekorfstraat en Zeemstraat (Dampoort – Gent) een muziekstraat en nieuwjaarsreceptie. Iedereen die een muziekinstrument speelt kan vanuit zijn huis een kort stukje muziek spelen met een raam of deur open. Het publiek wandelt in een stoet op straat met twee begeleidende muzikanten. Zo onstaat een collage van muziekjes die de luisteraar op straat tegemoet waaien! Op deze manier willen we het nieuwe jaar feestelijk inzetten, laten horen hoe divers onze buurt is en hoeveel muzikanten en stijlen er wel niet te horen zijn.

Meer info:
als je zelf een instrument wil spelen vanuit je huis
als je een buurtmuzikant in je huis wil ontvangen en die door het raam laten spelen
als je zelf wil meestappen in de stoet.

De muziekstraat met de stoet start om 15.00 aan de Zeemstraat 1 en duurt ongeveer een halfuur. Nadien is er vlakbij om 16.00 ook een nieuwjaarsreceptie in Jeugdhuis Waas (Land Van Waaslaan 162).

Deze muziekstraat vindt plaats met steun van de Stad Gent.

De twee begeleidende muzikanten die op straat spelen zijn Aya Suzuki (slagwerk, voornamelijk grote trom) en Thomas Moore (trombone). Deze twee muzikanten spelen niet enkel een (ritmische en bas) begeleiding, zij hebben ook een soort “GPS functie”: hun begeleiding benadrukt de locatie en verplaatsing van de stoet. De trombone speelt andere baspatronen per straat, en de slagwerkster maakt variaties op het basisritme op straatobjecten (fietsrekken, palen,…) langs het traject. Tenslotte hebben ze ook een groepsfunctie: het slagwerk vormt het begin en de trombone het einde van de stoet, de muzikanten in de huizen kunnen zich op deze instrumenten richten om te horen en zien of de stoet er aan komt of al voorbij is.