Iedereen mag natuurlijk meestappen in de stoet tijdens de muziekstraat. Als je vrienden of kennisen hebt langs het traject van de stoet, kan je bovendien ook (een beetje) meespelen. Je zoekt vooraf één of ander geluidje of muziekje, bv. een bel of klokje, een kookpotdeksel, een speelgoedje, gsm tune… Zoek iets uniek! En tijdens de stoet laat je dit geluid horen, niet voortdurend maar enkel als je voorbij je eigen huis of dat van vrienden of kennissen komt. Je geluidje wel maar kort laten klinken zodat de muzikanten die in de huizen zitten hoorbaar blijven.
Kinderen kunnen dit ook doen, vooraf een speciaal geluidje zoeken, en tijdens de stoet dit dan laten klinken bij het huis van vriendjes of vriendinnetjes!

De muziekstraat met de stoet start om 15.00 (21 januari) aan de Zeemstraat 1. Het traject van de muziekstraat staat op deze pagina.